Spannmålsprodukter

Samtliga i säck Lantmännens sortiment

Rensad gul majs  25 kg 
Hel havre              18 kg
Kross havre          13 kg
Kross korn            15 kg
Svarthavre hel      30 kg
Vetekli                   10 kg