Jordprodukter

 Blandade jordprodukter från Århult Planteringsjord och Yrkesodlarjord för blommor.

Vi har även torv, lekakulor, täckbark,  kogödsel. NPK gödning m m.