Jordprodukter

Stort sortiment av blandade jordprodukter från Engeltorp, Smålandsjord m.m.

Vi har även torv, lekakulor, täckbark,  kogödsel. NPK gödning m m.